scroll-behavior: smooth;
De Laatste Dag (2) 2022, pastel on paper